Najam rashladnih komora

Najam rashladnih komora

Iznajmljujemo rashladne prostore sa mogućnošću hlađenja od +4°C do -30°C. Svaka rashladna komora je uređena prema HACCP i SSOP standardu, temperature se kontroliraju svake minute pomoću modernih računala, svaka komora je zaštićena debelom izolacijom gdje bi u slučaju nestanka struje temperatura ostala nepromijenjena u sljedećih 12 do 24 sata. Hladnjača je novoizgrađena.

Nudimo 4 rashladne komore kapaciteta 1500 paletnih mjesta, slobodna paletna mjesta su od 50 do 1500 po Vašoj želji.

map-pin-512

  Lokacija – Luka gaženica

SLAD GRUPA D.O.O.
ŠIROKA ULICA 9 a za proizvodnju i uslugeMobitel: 091 7362 407