Info: Povezana društva

Info: Povezana društva

OSCAR ZADAR D.O.O. za proizvodnju i usluge
MIHOVILA KLAIĆA 4,23000 ZADAR

OIB: 92833497458
MB 4150503
TEL/FAX: +385 23 316 143
TEL/FAX: +385 23 301 502
TEL/FAX: +385 23 382 457

MARE NOSTRUM D.O.O. za trgovinu
,ugostiteljstvo i turizam ŠIROKA ULICA 9 a

OIB:89898252373
MB 0709166
TEL/FAX: +385 23 316 143
TEL/FAX: +385 23 301 502
TEL/FAX: +385 23 382 457

SLAD GRUPA D.O.O.
ŠIROKA ULICA 9 a za proizvodnju i usluge

OIB: 74957794958
MB 4021240
TEL/FAX: +385 23 316 143
TEL/FAX: +385 23 301 502
TEL/FAX: +385 23 382 457